ZÁSAHY

20.12.2021 požár nízké budovy ul.Skochovická

V 22:29 vyjela naše jednotka k ohlášenému požáru nízké budovy do ulice Skochovická.

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár budovy v plném rozsahu.

Na likvidaci požáru nasazen 1x C proud a 1x D proud.

foto:https://sdhskochovice.rajce.idnes.cz/20.12.2021_pozar_Skochovicka_ul.Vrane_n.Vlt./

 

 

 

Použitá technika: CAS 32 Tatra 815 - 1+1

Spolupráce: HZS Jílové,Modřany, Obecní policie Vestec, JSDH Zvole,

 


 

 

   

29.11.2021 požár kontejneru

V 19:40 vyjela naše jednotka k ohlášenému požáru kontejneru do ul. U Elektrárny.

Jednotka požár uhasila cca 200l vody.

foto:

 

Použitá technika: CAS 32 Tatra 815 1+1

Spolupráce: HZS Jílové,Obecní policie

 


 

 

   

22.10.2021 -strom hrozící pádem

V 17:43 vyjela naše jednotka k ohlášenému nahnutému stromu do ul.Nad Školkou.

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že není v silách JSDH strom hrozící pádem rozřezat.

Na místo události byla povolána výšková technika a jednotka HZS Jílové, která provedla rozřezání,

naše jednotka pomáhala se zajištěním místa události a úklidem.

 

foto:https://sdhskochovice.rajce.idnes.cz/22.10.2021_nahnuty_strom_ul.Nad_skolkou

 

Použitá technika: DA MB Sprinter- 1+1

Spolupráce: HZS Jílové,Obecní policie Vestec,JSDH Zvole

 


 

 

   

22.10.2021 -odstranění stromu -škola Vrané n.Vlt.

V 15:41 vyjela naše jednotka k ohlášenému spadlému stromu v areálu školky ve Vraném.

Po příjezdu na místo události jednotka zjistila, že strom spadl na střechu školky. Na místo události

byl povolán jeřáb, poté jednotka provedla rozřezání pomocí motorové pily.

 

foto: https://sdhskochovice.rajce.idnes.cz/pad_stromu_na_skolku/

 

 

Použitá technika: DA MB Sprinter- 1+2

Spolupráce:

 


 

 

   

21.10.2021 -neprůjezdná komunikace "Jarov"

V 15:42 vyjela naše jednotka k ohlášenému spadlému stromu přes komunikaci směrem

na Jarov. Po příjezdu na místo události jednotka zjistila, že je komunikace neprůjezdná a bylo

nutné přivolat výškovou techniku. Jednotka ve spolupráci s HZS Jílové a JSDH Zvole provedla odstranění

celkem třech stromů pomocí motorové pily.

 

foto:https://sdhskochovice.rajce.idnes.cz/21.10.2021_neprujezdna_komunikace_Jarov/

 

 

Použitá technika: DA MB Sprinter- 1+1

Spolupráce: HZS Jílové,Obecní policie Vestec,JSDH Zvole

 


 

 

   

13.10.2021 -technická pomoc-auto k kolejišti

V 22:24 vyjela naše jednotka k technickému zásahu. Operační středisko nahlásilo uvízlé

auto v kolejišti  prostoru nádraží ve Vraném.

foto: https://sdhskochovice.rajce.idnes.cz/auto_v_kolejisti_-_Vrane_nad_Vltavou/

 

 

Použitá technika: DA MB Sprinter- 1+2

Spolupráce: HZS Jílové,Obecní policie Vestec, HZS SŽDC, JSDH Zvole, HZS Modřany

 


 

 

   

8.8.2021 -odstranění stromu - ul.V Dolích

V 09:50 vyjela naše jednotka k ohlášenému spadlému stromu přes ulici V Dolích.

Jednotka ve spolupráci s HZS Jílové prováděla odřezání zlomených větví z drátů el.vedení a

tel.vedení pomocí ruční a motorové pily.

 

foto: https://sdhskochovice.rajce.idnes.cz/8.8.2021_odstraneni_stromu_V_Dolich/

 

 

Použitá technika: DA MB Sprinter- 1+1

Spolupráce: HZS Jílové,Obecní policie Vestec,

 


 

 

   

29.7.2021 požár v koupelně, Dravkov

V 17:33 vyjela naše jednotka k ohlášenému požáru koupelny do ul.Dravkov ve Skochovicích.

Požár byl uhašen před příjezdem jednotky, následně byl proveden průzkum budovy.

foto: https://sdhskochovice.rajce.idnes.cz/29.7.21_pozar_koupelny_-Skochovice/

 

 

Použitá technika: DA MB Sprinter- 1+1

Spolupráce: HZS Jílové,Modřany, Obecní policie Vestec, JSDH Zvole,

 


 

 

   

22.7.2021 požár ul.Skochovická

V 11:09 vyjela naše jednotka k ohlášenému požáru nízké budovy do ulice Skochovická.

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár budovy v plném rozsahu.

Jednotka před příjezdem posilových jednotek připravila 2x C proud, jelikož naše cisterna měla

poruchu spojky. Poté se podílela na rozebírání poškozených konstrukcí a dohašování.

foto: https://sdhskochovice.rajce.idnes.cz/22.7.21_pozar_Vrane_n.Vltavou/

 

 

Použitá technika: DA MB Sprinter- 1+1

Spolupráce: HZS Jílové,Modřany, Obecní policie Vestec, JSDH Zvole,Okrouhlo

 


 

 

   

1.7.2021 pohřešovaná osoba -Lhota

V 23:27 vyjela naše jednotka na pomoc při pátrání po pohřešované dívce do obce Lhota.

Během jízdy na místo události bylo operačním střediskem nahlášeno, že byla dívka nalezena a

jednotka se vrátila zpět na základnu.

 

Použitá technika: DA MB Sprinter- 1+3

Spolupráce:

 


 

 

   

29.6.2021 pád stromu Vrané n.Vlt.

V 22:46 vyjela naše jednotka na likvidaci spadlého stromu přes ulici Na Vyhlídce.

Po příjezdu na místo události již zasahovala JSDH Březová, po dohodě s operačním

střediskem se jednotka vrátila zpět na základnu.

Použitá technika: DA MB Sprinter- 1+1

Spolupráce: JSDH Březová

 


 

 

   

4.4.2021 požár kontejnerů Vrané n.Vlt.

V 05:31 vyjela naše jednotka k blíže neurčenému požáru do chatové oblasti Dravkov - ulice k Dubné.

Ohlašovatel viděl požár z protějšího břehu Vltavy, po výjezdu bylo upřesněno, že se jedná

o požár čtyř kontejnerů. Po příjezdu na místo události jednotka nasadila 1 x C proud a požár uhasila.

foto:

https://sdhskochovice.rajce.idnes.cz/4.4.2021_pozar_kontejneru/

Použitá technika: CAS Tatra 815- 1+2

Spolupráce: HZS Jílové, Obecní policie

 


 

 

   

28.2.2021 požár vlaku Vrané n.Vlt.

V 21:33 vyjela naše jednotka k nahlášenému požáru vlaku na nádraží ve Vraném n.Vlt.

Po příjezdu na místo události již zasahovala jednotka SŽDC, po dohodě s velitelem zásahu

jednotka nezasahovala a vrátila se zpět na základnu.

foto:

https://sdhskochovice.rajce.idnes.cz/28.2.2021_pozar_vlaku_Vrane_n.Vlt./

Použitá technika: CAS Tatra 815- 1+1; MB Sprinter 1+1

Spolupráce: HZS SŽDC, HZS Jílové, JSDH Zvole, Obecní policie, Policie ČR

 

 

   

21.2.2021 požár garáže Vrané n.Vlt.

V 21:43 vyjela naše jednotka k nahlášenému požáru nízké budovy do ulice U Školy.

Již při ohlášení poplachu nám nahlásilo operační středisko, že se před budovou nachází

chemikálie a že došlo k výbuchu propan-butanové láhve. Po příjezdu na místo byl nasazen

1x C proud, jednotka ochladila a vynesla celkem tři PB láhve.

foto:

https://sdhskochovice.rajce.idnes.cz/21.2.2021_pozar_garaze_Vrane_n.Vlt/

 

Použitá technika: CAS Tatra 815- 1+2;

Spolupráce: HZS Jílové, JSDH Zvole, Obecní policie, Policie ČR

 

 

   

----------------------------------- 2020 -----------------------------------

.

   

28.11.2020 požár chaty - Oleško

V 17:55 vyjela naše jednotka k nahlášenému požáru podkroví chaty v obci Březová-Oleško.

Jednotka se po dohodě s velitelem zásahu vrátila zpět na základnu a nezasahovala.

foto:

https://sdhskochovice.rajce.idnes.cz/28.11.20_pozar_chaty_Olesko/

 

Použitá technika: CAS Tatra 815- 1+2; MB Sprinter 1+1

Spolupráce: HZS Jílové, jednotky IZS

 

 

   

21.11.2020 požár přístřešku - Vrané n.Vltavou

V 17:34 vyjela naše jednotka k nahlášenému požáru přístřešku do ulice Větrná ve

Vraném nad Vltavou. Požár byl uhašen před naším příjezdem jednotkou obecní policie Vestec.

foto:

https://sdhskochovice.rajce.idnes.cz/21.11.20_pozar_pristresku_Vrane_n.Vlt./

 

Použitá technika: CAS Tatra 815- 1+2; MB 1+3

Spolupráce: HZS Jílové, MP Vestec, Policie ČR

 

 

   

13.9.2020 požár porostu - Skochovice

V 15:54 vyjela naše jednotka k nahlášenému požáru lesního porostu do ulice Dravkov.

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár thují ve stráni za

rodinným domem. Jednotka provedla likvidaci jedním C proudem.

Po příjezdu HZS Jílové bylo požářiště prohlédnuto termokamerou.

foto:

https://sdhskochovice.rajce.idnes.cz/pozar_porostu_Dravkov_13.9.2020/

 

Použitá technika: CAS Tatra 815- 1+2;

Spolupráce: HZS Jílové

 

 

   

19.3.2020 požár budovy Vrané n.Vlt.

V 16:50 vyjela naše jednotka k nahlášenému požáru výškové budovy do ulice Nádražní.

Již při ohlášení poplachu nám nahlásilo operační středisko, že se v budově nachází jedna osoba.

Po příjezdu na místo události, provedla jednotka průzkum budovy v dýchací technice.

Bylo zjištěno, že se jedná o požár v jedné z místností, nasazen 1x C proud.

Další jednotky provedly průzkum ostatních místností a odvětrání objektu. Vzhledem k tomu,že

v místě zásahu byla nalezena munice a zbraně, byla na místo povolána pyrotechnická služba Policie ČR.

foto:

https://sdhskochovice.rajce.idnes.cz/pozar_budovy_Vrane_n.Vlt._19.3.2020/

 

 

Použitá technika: CAS Tatra 815- 1+2; MB Sprinter 1+2

Spolupráce: HZS Jílové, HZS Modřany, JSDH Zvole, Policie ČR, Pyrotechnická služba PČR

 

 

   

21.2.2020 požár odpadu Vrané n.Vlt.

V 15:30 vyjela naše jednotka k požáru odpadu do ulice V Zídkách.

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár zahradního odpadu vedle mateřské školky.

Jednotka provedla likvidaci nasazením 1 x C proudu.

foto:

https://sdhskochovice.rajce.idnes.cz/pozar_odpadu_K_Zidkam%2C_Vrane_n.Vltavou_21.2.2020/

 

 

Použitá technika: CAS Tatra 815- 1+1; MB Sprinter 1+1

Spolupráce: HZS Jílové,MP Vestec

 

 

   

Strana 1 z 5