AKTUALITY

Naše jednotka byla požádána štábem režiséra Adamce o spolupráci při natáčení filmu dne 11.7.13

foto viz galerie:

http://www.sdhskochovice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=62

   

Povodně 2013 - pomoc SK Vrané nad Vltavou

pomoc SDH Skochovice a SDH Zvole při likvidaci následků povodně na

fotbalovém hřišti SK Vrané n./Vlt.

foto viz galerie:

http://www.sdhskochovice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=62

 

   

Povodeň Vrané nad Vltavou - červen 2013

do fotogalerie vloženy fotky z povodně 06/2013

 

foto viz galerie:

http://www.sdhskochovice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=62

 

   

Školení nositelů dýchací techniky - Vojenské muzeum Lešany 6.4.2013

V sobotu 6.4.2013 se naše zásahová jednotka zúčastnila školení nositelů DT pod vedením HZS Jílové.

Na stanici v Jílovém proběhla teoretická část a poté jsme se přesunuli do areálu vojenského muzea

v Lešanech u Prahy, kde probíhala praktická část školení.V praktické části školení jsme si v zadýmeném

prostoru vyzkoušeli práci bez a s termokamerou, která je výborným pomocníkem při vyhledávání osob.

 

 

 

 

 

 

 

 

foto viz galerie:

http://www.sdhskochovice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=62

 

 

   

Oslava 100.výročí založení SDH Skochovice

do fotogalerie vloženy fotky z oslav našeho výročí...

 

 

 

 

 

foto viz galerie:

http://www.sdhskochovice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=62

 

 

 

 

 

 

 

   

Nohejbalový turnaj smíšených dvojic

   

Strana 8 z 10